Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Godkjent Miljøfyrtårn-bedrift

Bygginnredning AS er nå også godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift.

I vår stadige streben etter å bli litt bedre i det vi gjør er det også viktig med noen håndfaste beviser på nettopp det. Når vi nå er godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift er dette en anerkjennelse av de tiltak vi gjør for å bli bedre på internkontroll, HMS, kvalitet i alle ledd og, ikke minst, vårt fotavtrykk på miljøet og klimaet.

Som systeminnredningsbedrift har vi alltid vært en del av en bransje som er opptatt av gjenbruk og flytting av materialer i stedet for riving og nybygging til enhver tid. De komponentene vi bruker skal i stor grad være gjenbrukbare og kunne endres på i takt med endrede behov, slik at det over tid skal skape mindre avfall og spare kostnader for deg som byggherre og bruker av produktene.

Vi har i forbindelse med sertifiseringen som Miljøfyrtårn-bedrift både fått ned på papiret en del ting vi allerede gjør, men også blitt bevisste på en del nye ting som vi har endret på og implementert nå. I tillegg ligger det selvsagt alltid et forbedringspotensial hos oss også, og dette vil være et løpende arbeid.

Dette har vært en nyttig prosess som har gjort oss enda bedre, og vil forhåpentligvis fortsette med det!