• DEKO PV (ProfilVegg)

    DEKO PV er markedets mest komplette og gjennomførte systemvegg, med ferdigutviklede detaljløsninger.

    Les mer
  • DEKO PF (ProfilFri vegg)

    DEKO PF er, som det fremgår, DEKO's systemvegg uten synlige profiler i skjøtene. Plateskjøtene fremstår som en diskret v-fuge.

    Les mer